Osnivanje obrta u Hrvatskoj

Obrt možete osnovati kroz uslugu e-Obrt ili dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji odnosno uredu Grada Zagreba

Obrti mogu biti:

Slobodni obrt – za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit

Vezani obrt – za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit

Povlašteni obrt – smije se obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo nadležno tijelo za određenu djelatnost.

 

Potrebna dokumentacija

 • dokaz o identitetu – preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima (za određene djelatnosti)
 • dokaz o pravu korištenja prostora (kada je za obavljanje obrta potreban prostor)
 • za vezane obrte: dokaz o odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
 • dozvola za rad za strance iz trećih država (države izvan Europskog gospodarskog prostora)
 • važeća potvrda o prijavi boravišta (za osobe koje imaju prijavljeno boravište).

 

Naknada

Upravna pristojba za osnivanje obrta iznosi 250 kuna, a za izdavanje obrtnice 200 kuna (iznimka je oslobođenje od plaćanja obrtnice u 2018.). Ukoliko se upisuje obrt bez početka obavljanja, nakon upisa u Obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije osam dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.

 

Prijave

U roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, obrt je potrebno prijaviti na:

 • Poreznu upravu (prema sjedištu obrta)
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Da bi mogli započeti obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.

 

e-Obrt – aplikacija za internetsku registraciju obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pruža elektroničku uslugu e-Obrt. Ova usluga dostupna je putem sustava e-Građani, kroz koji sadašnji ili budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta, ili upisati statusne promjene bez odlaska u nadležna registarska tijela. Za dobivanje službenih dokumenata također nije potrebno odlaziti u nadležna registarska tijela, već obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o otvaranju obrta i izvadak iz Obrtnog registra može dobiti putem svog osobnog korisničkog pretinca.

Usluga e-Obrt, bez odlaska u nadležna registarska tijela, omogućava:

 1. Iniciranje postupaka:
 • osnivanje novog obrta
 • Upisa statusnih promjena vezano uz postojeći obrt
 1. Praćenje statusa iniciranih postupaka
 2. Online generiranje i preuzimanje dokumenata:
 • Obrtnice
 • Rješenja
 • Izvatka iz Obrtnog registra (neslužbeni primjerak)

Proces otvaranja e-Obrta možete pogledati putem interneta.

 

Izvor: https://gov.hr/moja-uprava/poslovanje/pokretanje-poslovanja/osnivanje-obrta/1672

Povezani postovi

virtual-office-services

Kako i zašto implementirati virtualne uredske usluge

Opće je mišljenje da samozaposleni, freelanceri ili poduzetnici koji pokrenu posao koriste virtualne uredske usluge. Međutim, u posljednje vrijeme više i ...

Opširnije

mjere-zaštita od povećanja cijena

Pregled mjera zaštite od poskupljenja

Jeste li već čuli za mjere zaštite od povećanja cijena? S inflacijom na tržištu i uvođenjem...

Opširnije

Je li hibridni model rada budućnost?

Hibridni model – kombinacija najboljeg iz oba svijeta

Od početka pandemije 2020. došlo je do trajnih promjena...

Opširnije

Pretraživanje

Veljača 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

Ožujak 2024.

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Ljudi
0 Djeca
Kućni ljubimci
Veličina
Cijena

Usporedba oglasa

Usporediti